Sfaturi utile

FACTURARE ENERGIE ELECTRICA PENTRU CLIENȚII CASNICI

Următorul material prezintă câteva aspecte privind facturarea, care să ajute clientul casnic în relația cu furnizorii de energie electrică.

Baza legală:

-Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, actualizată la data materialului, denumită în continuare Lege.

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/267838

-Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, din

03.02.2023, Parte integrantă din Ordin 5/2023 actualizat la data materialului, denumit în continuare Regulament.

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/264611

  1. Perioada de facturare a energiei electrice se stabilește prin contractual de furnizare.

Art. 12 din Regulament:

(1) Contractul de furnizare a energiei electrice încheiat de furnizor cu un client trebuie să respecte prevederile legislaţiei în vigoare şi să cuprindă, pe lângă elementele prevăzute în mod expres de aceasta, cel puţin următoarele:

d) perioada de facturare;

Totodată, Regulamentul stabilește această perioadă foarte concret:

Art. 24:

(3) Factura pentru energia electrică furnizată la locul de consum al clientului se emite de către furnizor pentru fiecare perioadă de facturare şi în intervalul de timp comunicat de către furnizor prin intermediul facturii.

Perioada de facturare nu poate fi mai mare de 3 luni şi se stabileşte prin contractul de furnizare.

(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), în cazul CLIENȚILOR CASNICI, precum şi în cazul clienţilor preluaţi de către furnizorul de ultimă instanţă, perioada de facturare este LUNARĂ.

Regulamentul face precizări și pentru cazul în care furnizorul facturează energia consumată intr-o perioadă mai mare decat perioada de facturare (facturi pentru energia consumată intr-o perioadă de cateva luni).

Art. 25

(8) În cazul în care furnizorul emite factura pentru o perioadă de facturare mai mare decât cea prevăzută în contract sau stabilită conform reglementărilor în vigoare, furnizorul este obligat să eşaloneze la plată sumele datorate de client, pe o perioadă cel puţin egală cu perioada de facturare pentru care a fost emisă factura.

Deci furnizorul este obligat să eșaloneze plata pe tot atâtea luni câte are perioada pentru care s-a facut facturarea.

  1. Soluţionarea de către furnizor a plângerilor privind facturarea

Regulamentul prevede:

Art.28

(1) Furnizorul este obligat să analizeze plângerea clientului referitoare la factura emisă, comunicată furnizorului în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii, indiferent dacă factura a fost sau nu achitată, şi să transmită acestuia rezultatul analizei efectuate, în termenele prevăzute în standardul de performanţă pentru

activitatea de furnizare a energiei electrice, în vigoare.

(5) Clientul nu este obligat să achite factura pentru care a înaintat o plângere furnizorului, până la soluţionarea plângerii

Deci plângerea trebuie comunicată furnizorului în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii (dar înainte de data scadentă a acesteia).

Clientul nu este obligat să achite factura înainte de soluționarea plângerii.

Materialul a fost realizat de către domnul Florin Toncu membru AMPEER!