Bine ati venit pe websiteul nostru! Va multumim pentru vizita!

sediu social:
Bucuresti, Sect. 1, str. Barlogeni, nr. 57
Program:
L-V: 8am-5pm
Email:
contact@ampeer.ro
sediu social:
Bucuresti, Sect. 1, str. Barlogeni, nr. 57
Program:
L-V: 8am-5pm
Email:
contact@ampeer.ro
Phone Number
+40 768 434 434 / +40 753 870 824
Hai în echipa noastră

Termeni și Condiții

Termenii și condițiile au fost actualizate ultima dată pe 20.10.2022

1. Introducere

Acești Termeni și Condiții se aplică acestui site web și tranzacțiilor legate de serviciile noastre. Este posibil să fiți legat de contracte suplimentare legate de relația dumneavoastră cu noi sau de orice produse sau servicii pe care le primiți de la noi. În cazul în care prevederile contractelor adiționale sunt în conflict cu oricare dintre prevederile acestor Termeni, prevederile acestor contracte suplimentare vor prevala.

2. Obligativitate

Înregistrându-vă, accesând sau utilizând în orice mod acest site web, sunteți de acord să respectați termenii și condițiile prezentate mai jos. Simpla utilizare a acestui site implică cunoașterea și acceptarea acestor Termeni și Condiții. În unele cazuri particulare, vă putem cere, de asemenea, să fiți de acord în mod explicit.

3. Comunicarea Electronică

Prin utilizarea acestui site web sau prin comunicarea cu noi prin mijloace electronice, sunteți de acord și luați la cunoștință că putem comunica cu dvs. electronic pe site-ul nostru web sau trimițându-vă un e-mail și sunteți de acord că toate acordurile, notificările, sau alte comunicări pe care vom alege să vi le trimitem electronic, care să satisfacă orice cerință legală, inclusiv, dar fără a se limita la, cerința ca astfel de comunicări să fie în scris.

4. Proprietate Intelectuală

Noi sau licențiatorii noștri deținem și controlăm toate drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală de pe site și datele, informațiile și alte resurse afișate sau accesibile pe site.

5. Newsletter (buletin informativ)

Fără a aduce atingere celor de mai sus, puteți trimite buletinul nostru informativ în formă electronică altor persoane care ar putea fi interesate să viziteze site-ul nostru.

6. Proprietatea terților

Site-ul nostru web poate include hyperlinkuri sau alte referințe către site-urile web ale altor părți. Nu monitorizăm și nu revizuim conținutul site-urilor web ale altor părți la care se face linkuri de pe acest site. Produsele sau serviciile oferite de alte site-uri web vor fi supuse Termenilor și Condițiilor aplicabile ale acelor terțe părți. Opiniile exprimate sau materialele care apar pe acele site-uri web nu sunt neapărat partajate sau aprobate de noi.

Nu vom fi responsabili pentru nicio practică de confidențialitate sau conținutul acestor site-uri. Vă suportați toate riscurile asociate cu utilizarea acestor site-uri web și a oricăror servicii terțe conexe. Nu vom accepta nicio responsabilitate pentru orice pierdere sau daune în orice mod, indiferent de cauză, care rezultă din dezvăluirea de către dvs. către terți a informațiilor personale.

7. Utilizare responsabilă

Vizitând site-ul nostru web, sunteți de acord să îl utilizați numai în scopurile prevăzute și în conformitate cu acești Termeni, orice contracte suplimentare cu noi și legile, reglementările aplicabile și practicile online general acceptate și liniile directoare ale industriei. Nu trebuie să utilizați site-ul web sau serviciile noastre pentru a utiliza, publica sau distribui orice material care constă în (sau este legat de) software malițios; folosiți datele colectate de pe site-ul nostru web pentru orice activitate de marketing direct sau desfășurați activități sistematice sau automate de colectare a datelor pe sau în legătură cu site-ul nostru.

Este strict interzisă implicarea în orice activitate care provoacă sau poate cauza daune site-ului sau care interferează cu performanța, disponibilitatea sau accesibilitatea site-ului

8. Înregistrare

Vă puteți înregistra pentru un cont pe site-ul nostru. În timpul acestui proces, vi se poate solicita să alegeți o parolă. Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității parolelor și a informațiilor despre cont și sunteți de acord să nu împărtășiți parolele, informațiile contului sau accesul securizat la site-ul sau serviciile noastre cu nicio altă persoană. Nu trebuie să permiteți nici unei alte persoane să vă folosească contul pentru a accesa site-ul web, deoarece sunteți responsabil pentru toate activitățile care au loc prin utilizarea parolelor sau a conturilor dumneavoastră. Trebuie să ne anunțați imediat dacă aflați despre orice dezvăluire a parolei dvs.

După închiderea contului, nu veți încerca să înregistrați un cont nou fără permisiunea noastră.

9. Conținut postat de dvs.

Putem oferi diverse instrumente de comunicare deschise pe site-ul nostru web, cum ar fi comentarii pe blog, postări pe blog, forumuri, panouri de mesaje, evaluări și recenzii și diverse servicii de social media.

Este posibil să nu fie fezabil pentru noi să monitorizăm sau să monitorizăm tot conținutul pe care dvs. sau alții îl puteți partaja sau trimite pe sau prin intermediul site-ului nostru web.

Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a revizui conținutul și de a monitoriza toată utilizarea și activitatea de pe site-ul nostru web și de a elimina sau respinge orice conținut la discreția noastră.

Postând informații sau utilizând în alt mod orice instrumente de comunicare deschise, așa cum este menționat, sunteți de acord că conținutul dumneavoastră va respecta acești Termeni și Condiții și nu trebuie să fie ilegal sau să încalce drepturile legale ale oricărei persoane.

10. Prezentarea ideii

Nu trimiteți idei, invenții, lucrări de autor sau alte informații care pot fi considerate drept proprietate intelectuală proprie pe care ați dori să ni le prezentați decât dacă am semnat mai întâi un acord privind proprietatea intelectuală sau un acord de nedivulgare. Dacă ni-l dezvăluiți în absența unui astfel de acord scris, ne acordați o licență mondială, irevocabilă, neexclusivă, fără drepturi de autor pentru a folosi, reproduce, stoca, adapta, publica, traduce și distribui conținutul dumneavoastră în orice media existentă sau viitoare.

11. Încetarea utilizării

Putem, la discreția noastră exclusivă, să modificăm sau să întrerupem oricând accesul la, temporar sau permanent, site-ul web sau orice serviciu de pe acesta.

Sunteți de acord că nu vom fi răspunzători față de dvs. sau față de orice terță parte pentru nicio modificare, suspendare sau întrerupere a accesului sau utilizării site-ului sau a oricărui conținut pe care l-ați putea partaja pe site.

Nu veți avea dreptul la nicio compensație sau altă plată, chiar dacă anumite caracteristici, setări și/sau orice conținut pe care ați contribuit sau pe care ați ajuns să vă bazați, sunt pierdute definitiv.

Nu trebuie să ocoliți sau să încercați să ocoliți orice măsuri de restricție de acces pe site-ul nostru.

12. Garanții și răspunderi

Nimic din această secțiune nu va limita sau exclude orice garanție implicită de lege pe care ar fi ilegal să o limităm sau să o excludeți.

Acest site web și tot conținutul de pe site sunt furnizate „ca atare” și „așa cum este disponibil” și pot include inexactități sau erori tipografice. Renunțăm în mod expres la toate garanțiile de orice fel, fie exprese sau implicite, cu privire la disponibilitatea, acuratețea sau completitudinea conținutului. Nu oferim nicio garanție că:

  • acest site web sau conținutul nostru va îndeplini cerințele dumneavoastră;
  • acest site web va fi disponibil neîntrerupt, în timp util, sigur sau fără erori;

Nimic de pe acest site web nu constituie sau este menit să constituie un sfat juridic, financiar sau medical de orice fel. Dacă aveți nevoie de sfaturi, ar trebui să consultați un profesionist corespunzător.

Următoarele prevederi ale acestei secțiuni se vor aplica în măsura maximă permisă de legea aplicabilă și nu vor limita sau exclude răspunderea noastră cu privire la orice problemă pentru care ar fi ilegal sau ilegal să limităm sau să excludem răspunderea noastră. În niciun caz nu vom fi răspunzători pentru orice daune directe sau indirecte (inclusiv orice daune pentru pierderea de profituri sau venituri, pierderea sau coruperea datelor, software-ului sau bazei de date sau pierderea sau prejudiciul proprietății sau datelor) suferite de dvs. sau de orice terț. parte, care decurg din accesul sau utilizarea site-ului nostru web.

Cu excepția cazului în care orice contract suplimentar prevede în mod expres contrariul, răspunderea noastră maximă față de dvs. pentru toate daunele rezultate din sau legate de site-ul web sau de orice servicii comercializate sau vândute prin intermediul site-ului web, indiferent de forma acțiunii legale care impune răspunderea ( fie în contract, echitate, neglijență, comportament intenționat, delict sau de altă natură) va fi limitat la prețul total pe care ni l-ați plătit pentru a cumpăra astfel de produse sau servicii sau pentru a utiliza site-ul web. O astfel de limită se va aplica în totalitate tuturor revendicărilor, acțiunilor și cauzelor dumneavoastră de acțiune de orice fel și natură.

13. Confidențialitate

Pentru a accesa site-ul nostru web și/sau serviciile, vi se poate solicita să furnizați anumite informații despre dvs. ca parte a procesului de înregistrare. Sunteți de acord că orice informație pe care o furnizați va fi întotdeauna exactă, corectă și actualizată.

Am dezvoltat o politică pentru a răspunde oricăror probleme de confidențialitate pe care le puteți avea. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Declarația noastră de confidențialitate și Politica de cookie-uri.

14. Accesibilitate

Ne angajăm să facem conținutul pe care îl oferim accesibil persoanelor cu dizabilități. Dacă aveți un handicap și nu puteți accesa nicio parte a site-ului nostru din cauza handicapului dvs., vă rugăm să ne transmiteți o notificare care să includă o descriere detaliată a problemei pe care ați întâlnit-o. Dacă problema este ușor de identificat și rezolvată în conformitate cu instrumentele și tehnicile standard de tehnologie a informației, o vom rezolva cu promptitudine.

15. Restricții de export / Conformitate legală

Accesul la site din teritorii sau țări în care conținutul de pe site este interzisă. Nu puteți utiliza acest site cu încălcarea legilor și reglementărilor de export din România.

16. Atribuirea

Nu puteți cesiona, transfera sau subcontracta niciunul dintre drepturile și/sau obligațiile dumneavoastră conform acestor Termeni și condiții, în totalitate sau în parte, unei terțe părți fără acordul nostru scris prealabil. Orice atribuire pretinsă care încalcă această Secțiune va fi nulă de drept.

17. Încălcări Termenilor și Condițiilor

Fără a aduce atingere celorlalte drepturi ale noastre în temeiul acestor Termeni și Condiții, dacă încălcați acești Termeni și Condiții în vreun fel, putem lua măsurile pe care le considerăm adecvate pentru a trata încălcarea, inclusiv suspendarea temporară sau definitivă a accesului dvs. la site-ul web, contactând furnizorului dvs. de servicii de internet să solicite să vă blocheze accesul la site și/sau să inițieze acțiuni legale împotriva dvs.

18. Forță majoră

Cu excepția obligațiilor de a plăti bani în temeiul prezentului, nicio întârziere, nerespectare sau omisiune din partea vreunei părți de a îndeplini sau de a respecta oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul prezentului document nu va fi considerată o încălcare a acestor Termeni și condiții, dacă și atâta timp cât o astfel de întârziere, eșec sau omisiune apare din orice cauză care nu poate fi controlată în mod rezonabil de către părți.

19. Despăgubiri

Sunteți de acord să ne despăgubiți, să ne apărați și să ne feriți de răspundere, față de și împotriva oricăror revendicări, răspunderi, daune, pierderi și cheltuieli, legate de încălcarea de către dvs. a acestor Termeni și condiții și a legilor aplicabile, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală și drepturile de confidențialitate. Ne veți rambursa cu promptitudine daunele, pierderile, costurile și cheltuielile legate de sau care decurg din astfel de revendicări.

20. Renunțarea

Neexecutarea oricăreia dintre prevederile stabilite în acești Termeni și Condiții și în orice Acord, sau neexercitarea oricărei opțiuni de reziliere, nu va fi interpretată ca renunțare la aceste prevederi și nu va afecta valabilitatea acestor Termeni și Condiții sau orice parte a acestuia, sau dreptul ulterior de a aplica fiecare prevedere.

21. Limba

Acești Termeni și Condiții vor fi interpretați și interpretați exclusiv în limba română. Toate notificările și corespondența vor fi scrise exclusiv în limba română.

22. Întregul acord

Acești Termeni și Condiții, împreună cu declarația noastră de confidențialitate și politica de cookie-uri, constituie întregul acord dintre dumneavoastră și Asociația Micilor Producători de Energie Electrică din România în legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a acestui site.

23. Actualizarea acestor Termeni și Condiții

Este posibil să actualizăm acești Termeni și Condiții din când în când. Este obligația dumneavoastră să verificați periodic acești Termeni și Condiții pentru modificări sau actualizări.

Data furnizată la începutul acestor Termeni și Condiții este cea mai recentă dată de revizuire. Modificările aduse acestor Termeni și Condiții vor intra în vigoare după publicarea acestor modificări pe acest site web.

Utilizarea în continuare a acestui site web după postarea modificărilor sau actualizărilor va fi considerată o notificare a acceptării dvs. de a respecta și de a fi legat de acești Termeni și Condiții.

24. Alegerea legii și a jurisdicției

Acești Termeni și Condiții vor fi guvernați de legile din România. Orice litigii legate de acesti Termeni si Conditii vor fi supuse jurisdictiei instantelor judecatoresti din Romania.

Dacă orice parte sau prevedere a acestor Termeni și Condiții este considerată de către o instanță sau o altă autoritate ca fiind invalidă și/sau inaplicabilă în conformitate cu legea aplicabilă, acea parte sau prevedere va fi modificată, ștearsă și/sau aplicată în măsura maximă permisă, astfel încât dau efect intenției acestor Termeni și condiții. Celelalte prevederi nu vor fi afectate.

25. Informații de contact

Acest site este deținut și operat de Asociația Micilor Producători de Energie Electrică din România. Ne puteți contacta cu privire la acești Termeni și Condiții prin intermediul paginii noastre de contact.