Bine ati venit pe websiteul nostru! Va multumim pentru vizita!

sediu social:
Bucuresti, Sect. 1, str. Barlogeni, nr. 57
Program:
L-V: 8am-5pm
Email:
contact@ampeer.ro
sediu social:
Bucuresti, Sect. 1, str. Barlogeni, nr. 57
Program:
L-V: 8am-5pm
Email:
contact@ampeer.ro
Phone Number
+40 768 434 434 / +40 753 870 824
Hai în echipa noastră

Echipa AMPEER

Echipa
Echipa AMPEER

Structură Organizațională

Structură organizațională AMPEER

Este organul suprem de conducere al AMPEER și este constituită din totalitatea membrilor.

Competențe principale:

  • – Aprobarea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;
  • – Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a situatiei financiare anuale si a bilantului contabil;
  • – Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului Director si a Raportului Cenzorului/Comisiei de Cenzori;
  • – Alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director pe baza de candidatură depusă

Pentru mai multe detalii, accesați statut AMPEER.

Consiliul Director este organul căruia i se încredințează, de către Adunarea Generală, conducerea activității AMPEER.

Atribuții și competențe:

  • – Intocmeste raportul de activitate pe anul anterior si il supune aprobarii Adunarii Generale;
  • – Avizeaza situatia financiara anuala si bilantul contabil si il supune aprobarii Adunarii Generale;
  • – Intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli anual, si il supune aprobarii Adunarii Generale;

Pentru mai multe detalii, accesați statut AMPEER.

Controlul financiar intern al Asociatiei este asigurat de un cenzor sau de o comisie de cenzori (in functie de numarul de membri si hotararea AG), aleasa de catre AG la propunerea CD cu conditia ca acestia sau acesta sa aiba pregatirea necesara conform legislatiei in vigoare.

Leadership
Echipa AMPEER

Conducerea AMPEER

Președinte AMPEER

Folteanu Adrian - 0768434434

Vicepreședinte Executiv

Luță Dumitru - 0753870824

Mapper
Echipa AMPEER

Reprezentanți Regionali

Reprezentant Regional (Sud Est)

Neagu Niculai

Reprezentant Regional (București / Ilfov)

Badea Radu Mihai

Reprezentant Regional (Sud Vest - Oltenia)

Negrilă Alexandru

Reprezentant Regional (Vest)

Gebe Gazda Janos

Reprezentant Regional (Nord Est)

Roman Dragoș Iulian

Reprezentant Regional (Nord Vest)

Pop Stelian Adrian

Echipa
Echipa AMPEER

Membri Fondatori

Membru fondator

Bădescu Andrei

Membru fondator

Crișan Călin

Membru fondator

Arbans Constantin

Membru fondator

Fador Ancuța Larisa

Membru fondator

Barariu Constantin

Membru fondator

Ciobanu Daniel

Membru fondator

Luță Dumitru

Membru fondator

Fofiu Ileana

Membru fondator

Ciusleanu George

Membru fondator

Gherman Marius

Membru fondator

Marin Vlad Ștefan

Membru fondator

Soare Ionel

Membru fondator

Macovei Vasile

Membru fondator

Soare Ștefan

Membru fondator

Șleam Sorin Mihai

Membru fondator

Cristian Seceleanu

Membru fondator

Pavel Dragomir

Membru fondator

Doru Inurean