Legislație

Publicam mai jos raspunsul CCR la documentul cu Nr 43/06.12.2023 trimis de catre AMPEER.

Mai jos răspunsul CCR:

“”Către

 Asociația Micilor Producători de Energie Electrică din România

Domnului Folteanu Adrian , președinte

Domnului Luță Dumitru, vicepreședinte

Ca urmare a petiției dvs. înregistrate la Curtea Constituțională cu nr.4833/07.12.2023, vă comunicăm următoarele:

Curtea Constituțională poate fi sesizată pentru cazurile expres prevăzute de art.146 din Constituție și numai în condițiile stabilite de Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.807 din 3 decembrie 2010. În conformitate cu dispozițiile art.2 alin.(1) din legea sa organică, Curtea Constituțională „asigură controlul constituționalității legilor, a tratatelor internaționale, a regulamentelor Parlamentului și a ordonanțelor Guvernului”. Având în vedere dispozițiile exprese ale art.3 alin.(1) din aceeași lege, potrivit cărora „atribuțiile Curții Constituționale sunt cele stabilite de Constituție și de prezenta lege”, aceasta se pronunță doar atunci când este legal sesizată și în limita competenței sale, potrivit regulilor aplicabile fiecărei categorii de atribuții.

Sesizarea Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate a unei legi sau ordonanțe ori a unei dispoziții dintr-o lege sau ordonanță în vigoare nu se face direct, prin cerere individuală, ci prin încheiere a instanței judecătorești în condițiile prevăzute de art.29 din alin.(4) din Legea nr.47/1992, potrivit căruia „sesizarea Curții Constituționale se dispune de către instanța în fața căreia s-a ridicat excepția de neconstituționalitate, printr-o încheiere care va cuprinde punctele de vedere ale părților, opinia instanței asupra excepției, şi va fi însoțită de dovezile depuse de părți“. De asemenea, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(1) din Legea nr.47/1992, „Curtea Constituțională hotărăște asupra excepțiilor de neconstituționalitate ridicate direct de Avocatul Poporului privind constituționalitatea unei legi sau ordonanțe ori a unei dispoziții dintr-o lege sau ordonanță în vigoare“.

Referitor la cele prezentate în petiție, vă informăm că instanța constituțională nu este autorizată să dispună verificări cu privire la modul de aplicare a legilor de către autoritățile publice sau de către instituțiile publice și nici cu privire la modul de soluționare a cererilor ce le sunt adresate. Curtea Constituțională este o autoritate jurisdicțională independentă, distinctă de sistemul judiciar, cu o competență specializată, nu se substituie instanțelor judecătorești sau altor autorități și nu are competența de a verifica activitatea acestora și nici soluțiile pronunțate de acestea.

Având în vedere cele menționate mai sus, vă comunicăm că instanța constituțională nu poate acorda consultanță juridică, acest serviciu fiind, de regulă, în competența avocaților, astfel cum prevede art.3 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat și, totodată, petiția nu reprezintă act de sesizare a Curții Constituționale, în accepțiunea prevederilor legale mai sus indicate.

Cu stimă,

p. Secretar general

în temeiul art.2 din Ordinul președintelui Curții Constituționale nr.30/2022

Consilier juridic

            Mihaela-Violeta OPREAN “”